Tromsø Havn

Tromsø Havn er lokalisert på 69 grader nord, har strategisk beliggenhet i forhold til rike naturressurser i det nordlige Norskehavet og Barentshavet og nærhet til Svalbard og Nordvest-Russland. Havna har gode innseilingsforhold, veiforbindelser og kort avstand til Tromsø lufthavn, Langnes.

Havna i Tromsø er Norges største fiskerihavn og en av Norges største cruisehavner. Vi har også som mål å være den foretrukne offshorebase for petroleumsindustrien i nord.

21.12.2014 23.45

LOFOTEN LIXN

KAI 8

21.12.2014 19.45

J BERGVOLL T-1-H LLAJ

KARL A KARLSEN ( REFA )

21.12.2014 19.00

SOLLIFJELL LNFR

FLYTEBRYGGE NERSTRANDA

21.12.2014 16.51

VEIDAR 1 M-76-G LIKG

KAI 1 SYD

21.12.2014 16.07

HEIDI ANITA T-500-T LAJU

TROMSØ SKIPSV.SØNDRE SIDE

21.12.2014 15.40

KAPITAN DOLGIKH UBGH7

KAI 25

21.12.2014 15.03

KVITUNGEN LGPZ

TROMSØ SKIPSV.NORDRE SIDE

21.12.2014 14.30

NORDKAPP LHMR

KAI 8

21.12.2014 12.07

HOLMFOSS V2PN9

ODD BERGGRUPPEN MELLAGRET

21.12.2014 12.00

GADUS POSEIDON

TROMS FRYSETERMINAL

12.02.2014 07.38

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

24.02.2014 07.41

MARCO POLO C6JZ7

KAI 7

26.02.2014 11.46

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

02.03.2014 07.51

SAGA SAPPHIRE 9HOF8

KAI 7

03.03.2014 08.00

DISCOVERY ZCDG2

KAI 7

08.03.2014 16.40

ORIANA ZCDU9

KAI 25

10.03.2014 07.45

MARCO POLO C6JZ7

KAI 7

13.03.2014 09.45

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

18.03.2014 12.02

ORIANA ZCDU9

KAI 25

19.03.2014 07.46

DISCOVERY ZCDG2

KAI 7

18.12.2014 Julehilsen fra Tromsø Havn

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og ser frem...