Tromsø Havn

Tromsø Havn er lokalisert på 69 grader nord, har strategisk beliggenhet i forhold til rike naturressurser i det nordlige Norskehavet, Barentshavet, Svalbard og Nordvest-Russland. Havna har gode innseilingsforhold, veiforbindelser og kort avstand til Tromsø lufthavn, Langnes.

Havna i Tromsø er Norges største fiskerihavn og en av Norges største cruisehavner. Vi har også som mål å være den foretrukne offshorebase for petroleumsindustrien i nord.

30.05.2015 23.45

POLARLYS LHYG

KAI 8

30.05.2015 18.00

FLØYFJELL LNGB

FLYTEBRYGGE NERSTRANDA

30.05.2015 17.30

ATLANTIC OZGL2

TROMS FRYSETERMINAL

30.05.2015 17.02

VULKANA JWOL

BANGSUND

30.05.2015 16.50

ROBRIS LJXX

LANES KAIA AS

30.05.2015 16.42

BARENTS OCEAN

KAI 11

30.05.2015 15.47

ANDA LF5473

GJESTEBRYGGE KAI 11 ( MARINA NORD )

30.05.2015 15.13

BOLGA N-10-ME

FLYTEBRYGGE TORGHUKEN

30.05.2015 14.50

LOFOTFJORD JWLE

FLYTEBRYGGE TORGHUKEN

30.05.2015 12.21

FEED HALTEN V2PU4

ERLING HANSEN

21.02.2015 10.30

MARCO POLO C6JZ7

KAI 7

26.02.2015 08.00

SAGA PEARL 2 C6SI2

KAI 24

26.02.2015 12.59

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

05.03.2015 08.00

AZORES CQRV

KAI 7

08.03.2015 08.44

MARCO POLO C6JZ7

KAI 7

10.03.2015 00.36

VOYAGER C6WC2

KAI 7

10.03.2015 11.33

ORIANA ZCDU9

KAI 24

13.03.2015 07.45

SAGA PEARL 2 C6SI2

KAI 7

14.03.2015 15.30

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

16.03.2015 10.40

BRAEMAR C6SY7

KAI 7