Tromsø Havn

Tromsø Havn er en av de syv norske havnene som er utpekt av regjeringen som særs viktig for å nå nasjonale mål.

Tromsø Havn skal bidra til maritim næringsutvikling slik at Norge er konkurransedyktig i den internasjonale utviklingen av nordområdene.

28.07.2014 23.45

TROLLFJORD LLVT

KAI 8

28.07.2014 20.50

OLYMPIC PRAWN M-360-HØ LLBG

ODD BERGGRUPPEN KULLKRAN NORDRE SIDE

28.07.2014 19.15

FLØYFJELL LNGB

FLYTEBRYGGE NERSTRANDA

28.07.2014 18.44

TRINE CHARLOTTE LMRY

ICOPAL ASFALTVERK SKATTØRA

28.07.2014 16.05

HANSE EXPLORER V2EI4

KAI 8

28.07.2014 12.35

HORDAFOR IV LDCM

BUNKER OIL

28.07.2014 12.00

LOFOTFJORD JWLE

TROMSØ SKIPSV.SØNDRE SIDE

28.07.2014 04.44

H U SVERDRUP 2 LCMO

KAI 25

28.07.2014 03.44

SKOGØY - T-24-T

TROMSØ SKIPSV.SØNDRE SIDE

28.07.2014 00.49

PLUTONAS LYTI

KARL A KARLSEN ( REFA )

12.02.2014 07.38

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

24.02.2014 07.41

MARCO POLO C6JZ7

KAI 7

26.02.2014 11.46

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

02.03.2014 07.51

SAGA SAPPHIRE 9HOF8

KAI 7

03.03.2014 08.00

DISCOVERY ZCDG2

KAI 7

08.03.2014 16.40

ORIANA ZCDU9

KAI 25

10.03.2014 07.45

MARCO POLO C6JZ7

KAI 7

13.03.2014 09.45

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

18.03.2014 12.02

ORIANA ZCDU9

KAI 25

19.03.2014 07.46

DISCOVERY ZCDG2

KAI 7

25.07.2014 Hever sikringsnivået i norske havner

Som følge av terrortrusselen mot Norge har Kystverket hevet...

30.06.2014 Sommerhilsen