Tromsø Havn

Tromsø Havn er lokalisert på 69 grader nord, har strategisk beliggenhet i forhold til rike naturressurser i det nordlige Norskehavet og Barentshavet og nærhet til Svalbard og Nordvest-Russland. Havna har gode innseilingsforhold, veiforbindelser og kort avstand til Tromsø lufthavn, Langnes.

Havna i Tromsø er Norges største fiskerihavn og en av Norges største cruisehavner. Vi har også som mål å være den foretrukne offshorebase for petroleumsindustrien i nord.

27.11.2014 09.55

FJORDPRINSESSEN LJVE

FLYTEBRYGGE NERSTRANDA

27.11.2014 08.09

TRINE CHARLOTTE LMRY

ODD BERGGRUPPEN KULLKRAN NORDRE SIDE

27.11.2014 07.50

LØKSTIND T-157-T

TROMSØ SKIPSV.SØNDRE SIDE

27.11.2014 07.02

OLYMPIC PRAWN M-360-HØ LLBG

KAI 24

27.11.2014 06.31

SEIR M-124-H LLFV

FISKERNES AGNFORS./ TROMSØTERMINALEN

27.11.2014 05.56

ÅRØYFISK LLYH F-100-A

KAI 8

27.11.2014 05.54

SILVER BAY LIHW H-95-B

KAI 6

27.11.2014 05.50

ELNESFISK M-11-F

REDEN

27.11.2014 05.08

TRØNDERKARI NT-200-V LLVN

KAI 8

26.11.2014 23.36

KV SVALBARD W303

KAI 7

12.02.2014 07.38

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

24.02.2014 07.41

MARCO POLO C6JZ7

KAI 7

26.02.2014 11.46

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

02.03.2014 07.51

SAGA SAPPHIRE 9HOF8

KAI 7

03.03.2014 08.00

DISCOVERY ZCDG2

KAI 7

08.03.2014 16.40

ORIANA ZCDU9

KAI 25

10.03.2014 07.45

MARCO POLO C6JZ7

KAI 7

13.03.2014 09.45

BOUDICCA C6VA3

KAI 7

18.03.2014 12.02

ORIANA ZCDU9

KAI 25

19.03.2014 07.46

DISCOVERY ZCDG2

KAI 7

26.11.2014 Sikringsgjerder på Grøtsund

I juni 2012 startet utbyggingen av første byggetrinn på Grøtsund...