Stemningsbilde

God jul og godt nytt år!

Kjære dere

Tromsø Havn har lagt bak seg enda et år med høy aktivitet og mange spennende arbeidsoppgaver.

Prostneset

Prostneset har gjennom mange 100 år vært et sentralt handels- og næringsområde i Tromsø. Etter mange års planlegging, markerte vi byggestart av Prostneset havneterminal  med nedlegging av grunnstein 25. april. Siden da har det vært full aktivitet på området, og byggene har begynt å reise seg. Planlagt ferdigstillelse er vinteren 2018. Årlig reiser rundt 1 million passasjerer med hurtigbåter, hurtigruter og langdistansebusser over Prostneset. Vi gleder oss til de reisende og byens befolkning kan ta i bruk de nye tilbudene på Prostneset.

Tromsø er en av landets største cruisehavner og har i år hatt 91 cruiseanløp med totalt 102 495 passasjerer ombord. Basert på tall fra Innovasjon Norge legger skipene og passasjerene igjen rundt 100 millioner kroner i Tromsøregionen.

Breivika

Fiskefartøy er den fartøygruppen som hyppigst besøker Tromsø og fisk er den varetypen det lastes og losses mest av. For å styrke Tromsø sin posisjon som en av landets største fiskerihavner, utvikler vi et nytt havneområde nord i Breivika.

Tromsø er det største knutepunktet i Nord-Norge og store menger gods transporteres til og fra byen. Sammen med Bodø og Lødingen har vi kartlagt mulighetene for å etablere en ny godsrute i nord for å få flyttet mer gods over fra vei til sjø.

Grøtsund

I juni måned fikk vi besøk av det flytende hotellet «Floatel Superior» på Grøtsund. Det flytende hotellet  blir liggende til over sommeren neste år. På tross av generelle nedgangstider i olje- og gassnæringen opplever vi økt interesse for nordområdene og har tro på framtidig vekst i Tromsø.

Vi takker for et godt samarbeid i 2016 og ønsker dere ei fin adventstid, en riktig god jul og et spennende nytt år!

 

Med vennlig hilsen

Halvar Pettersen

Havnedirektør

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler