Offentlig tilsyn pris og forretningsbetingelser for 2020

I lys av ny havne- og farvannslov og øvrige justeringer av priser og forretningsbetingelser i Tromsø Havn, legges disse iht. Forvaltningsloven §37 ut til offentlig tilsyn.

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF 2020

Priser Tromsø Havn KF 2020

Kalkulator for 2020

Kalkulator for 2019

Eventuelle merknader sendes til adm@tromso.havn.no innen 14. november 2019.

Merknadene vil bli sammenstilt og forelagt havnestyret i møte 18. november 2019.

 

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler