Koronasituasjonen

Tromsø Havn følger nøye med på situasjonen med koronaviruset, og har først og fremst fokus på helse og sikkerhet.

Det er ulike tiltak og pålegg som vi må forholde oss til. Tromsø Havn følger de anmodninger og pålegg som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter, og gjør det vi kan for å bistå våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og andre.

For sjøtrafikken:

Ulike myndigheter vurderer fortløpende tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Tromsø Havn får mange henvendelser i denne forbindelse og det er viktig å presisere at vi ikke har noen fullmakt til å gå utover de rammene som andre myndigheter setter.

For å hjelpe med hvor informasjonen finnes, har vi samlet ulike lenker her som kan være særlig nyttige for sjøtrafikken å kjenne til:

  • Tromsø kommune, blant annet om karantenepåbud, tilreisende og situasjonen lokalt.
  • Politiet, blant annet om landlovsnekt for utenlandske sjøfolk og grensekontroll.
  • Kystverket, blant annet om hvordan skip, havner og kommuner skal forholde seg ved mistanke om smitte om bord.
  • Sjøfartsdirektoratet, blant annet om mannskapsbytte og forlenget gyldighet for sertifikater.
  • Folkehelseinstituttet, blant annet med fakta og råd om viruset.

Alle blir berørt:

De ekstraordinære tiltakene som er iverksatt av blant annet regjering og kommune for å begrense spredning av koronaviruset, skaper store ringvirkninger i samfunnet. Flere av våre kunder har måttet stenge ned for en periode og permittere ansatte. Vi har stor forståelse for at dette er en utfordrende situasjon for både bedriftene og deres ansatte som får dette nært på kroppen.

Vi vurderer fortløpende hvilke tiltak vi skal sette inn for å hjelpe på situasjonen, og har merket oss regjeringens strakstiltak og planer om nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.

Tromsø Havn selv:

Internt i Tromsø Havn har vi gjort tiltak for å ivareta smittevern for ansatte, for å unngå at samfunnskritiske funksjoner knyttet til havnevirksomheten blir rammet. Blant annet er våre lokaler stengt for drop-in, eksterne aktiviteter og reiser begrenses, og vi følger selvsagt nasjonale og lokale retningslinjer for hygiene, renhold, hjemmekarantene osv.

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler