Tromsø Havn kai 25 i Breivika

Høring – Nye forskrifter

I henhold til forvaltningsloven § 35 legges forslag til nye forskrifter gjeldende i Tromsø kommune, Troms og Finnmark ut på høring. Høringsfrist er satt til 26. mars.

Etter høringsperioden vil forslaget og innkomne høringsinnspill bli behandlet av Havnestyret.

Høring av ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde:

Høring av ny forskrift om farvannsavgift:

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler