Ansatte

Administrasjonen

Aashild Forseth

Økonomi- og administrasjonsleder

afo@tromso.havn.no

95 83 36 12

Elin Bøe

Økonomikonsulent

ebo@tromso.havn.no

41 55 72 87

Elisabet Arnesen

Økonomikonsulent

ear@tromso.havn.no

91 52 55 02

Erling Bangsund

Leder plan og utredning

eba@tromso.havn.no

91 39 51 44

Halvar Pettersen

Havnedirektør

hpe@tromso.havn.no

95 05 83 25

Harriet Willassen

Markedsansvarlig

hwi@tromso.havn.no

91 18 19 65

Heidi Johnsen

Utviklingsansvarlig energi

hjo@tromso.havn.no

93 41 96 56

Jorunn Riise

Sekretær

jri@tromso.havn.no

91 39 80 71

Mathias Johnsen

Økonomikonsulent

mjo@tromso.havn.no

91 52 55 23

Randi Thørring

Ass. havnedirektør

rth@tromso.havn.no

95 28 98 90

Driftsavdeling

Cecilie Johansen

Eiendomskonsulent

cej@tromso.havn.no

40 07 06 85

Eirik Wassbakk

Fagarbeider
Jan Henning Vekve

Arbeidsleder

jve@tromso.havn.no


Jon-Inge Halvorsen

Fagarbeider
Jørn Edvardsen

Havneinspektør
Knut Høgtun

Fagarbeider
Knut-Ivar Bendiksen

Driftssjef

kbe@tromso.havn.no

91 69 29 12

Roger Johansen

Havneinspektør
Tom-Eirik Nordstrand

Maritim trafikkleder

tno@tromso.havn.no

99 29 53 55

Tommi Gaup-Andreassen

Vedlikeholdsleder

tga@tromso.havn.no

91 36 09 79

Tor-Egil Seglsten

Driftskoordinator

tse@tromso.havn.no

47 89 60 55

Tor Inge Sørensen

Fagarbeider
Andreas Jørgensen

Drifts, Bygg- og anleggskoordinator

ajo@tromso.havn.no

48 02 62 52

Ole Kristian Stangnes

Havneinspektør
Tina Sætrum

Drifts- og HMS/K-Koordinator

tsa@tromso.havn.no

92 49 73 81

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler