Breivika

Ansatte

Administrasjon

 • Aashild Forseth, økonomi- og administrasjonsleder
 • Anders Vaaja Aspaas, kommunikasjonssjef
 • Erling Bangsund, forretningsutvikler
 • Gunnhild Bergland Haug, økonomikonsulent
 • Harriet Willassen, markedsansvarlig
 • Jørn Even Hanssen, havnedirektør
 • Marte Stavrum Brendskag, økonomikonsulent

Maritim

 • Einar Lillestøl, teknisk koordinator
 • Eirik Wassbakk, fagarbeider
 • Elisabeth Krøtø, maritim inspektør
 • Jon Iver Eira Tellefsen, HMS/K-koordinator
 • Jon-Inge Halvorsen, fagarbeider
 • Jørn Edvardsen, havneinspektør
 • Kent Roald Nilsen, havneinspektør
 • Knut-Ivar Bendiksen, maritim direktør
 • Kristian Tobiassen, teknisk leder
 • Ole Kristian Stangnes, havneinspektør
 • Tina Sætrum, HMS/K-koordinator (permisjon)
 • Tom-Eirik Nordstrand, maritim leder
 • Tor Egil Seglsten, maritim koordinator
 • Tor-Inge Sørensen, fagarbeider

Eiendom

 • Andreas Jørgensen, bygg- og eiendomsleder
 • Børre Christoffersen, prosjekt- og eiendomsdirektør
 • Cecilie Johansen, juridisk rådgiver eiendom
 • Jan Henning Vekve, byggkoordinator
 • Maria Hansen, eiendomskonsulent
 • Rune Hanssen, byggkoordinator

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler