Ansatte

Administrasjonen

Aashild Forseth

Økonomi- og administrasjonsleder

afo@tromso.havn.no

95 83 36 12

Anders Vaaja Aspaas

Kommunikasjonssjef

aas@tromso.havn.no

48 88 75 70

Anja Sofie Johansen

Arkivmedarbeider
Elisabeth Andrea Nygård

Arkivar
Erling Bangsund

Leder plan og utredning

eba@tromso.havn.no

91 39 51 44

Gunnhild Bergland Haug

Økonomikonsulent

gha@tromso.havn.no

91 52 55 02

Harriet Willassen

Markedsansvarlig

hwi@tromso.havn.no

91 18 19 65

Jørn Even Hanssen

Havnedirektør

jeh@tromso.havn.no

92 82 13 49

Marte Stavrum Brendskag

Økonomikonsulent

mbr@tromso.havn.no

46 92 24 58

Randi Thørring

Assisterende havnedirektør

rth@tromso.havn.no

95 28 98 90

Eiendomsavdeling

Andreas Jørgensen

Bygg- og anleggskoordinator

ajo@tromso.havn.no

48 02 62 52

Børre Christoffersen

Prosjekt og eiendomsdirektør

bch@tromso.havn.no

90 05 11 32

Cecilie Johansen

Juridisk rådgiver eiendom - i permisjon
Elisabet Arnesen

Koordinator Prostneset

ear@tromso.havn.no

90 25 56 80

Maria Hansen

Eiendomskonsulent

mha@tromso.havn.no


Driftsavdeling

Bjørn Heitmann

Havneinspektør
Einar Lillestøl

Teknisk koordinator
Eirik Wassbakk

Fagarbeider
Elisabeth Krøtø

Maritim inspektør

ekr@tromso.havn.no


Jan Henning Vekve

Fagarbeider
Jon-Inge Halvorsen

Fagarbeider
Jørn Edvardsen

Havneinspektør
Knut-Ivar Bendiksen

Maritim sjef

kbe@tromso.havn.no

91 69 29 12

Kristian Tobiassen

Teknisk leder

kto@tromso.havn.no

99 64 31 02

Ole Kristian Stangnes

Havneinspektør
Roger Johansen

Havneinspektør
Tina Sætrum

HMS/K-Koordinator

tsa@tromso.havn.no


Tom-Eirik Nordstrand

Maritim leder

tno@tromso.havn.no

99 29 53 55

Tor Inge Sørensen

Fagarbeider
Tor-Egil Seglsten

Maritim koordinator

tse@tromso.havn.no

47 89 60 55

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler