Tromsø Havn kai 25 i Breivika

Om oss

Havna i Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for havbruk- og energi og andre vekstnæringer.

Raske fakta

 • 2 100 meter med kai
 • 8 738 skipsanløp i året
 • 1,2 millioner tonn lastet og losset gods
 • 1 million passasjerer
 • 2 000 mål areal
 • 34 500 m2 med kontor- og lagerbygg
 • 100 bedrifter er etablert på våre havneområder
 • Se statistikker >>

Arbeidsområder

 • Vi har ansvaret for utviklingen av de maritime næringsaktivitetene i Tromsø kommunes sjøområde
 • Vi skal være en pådriver til vekst, nyetableringer og innovasjon i maritime bedrifter
 • Vi skal føre oppsyn med trafikken og trygg ferdsel i kommunens sjøområde
 • Les mer >>

Samfunnsansvar

 • Sjøveien er miljøveien…
 • Optimal energibruk på den nye havneterminalen…
 • Norges største sjøbaserte miljøprosjekt, Rent Tromsøysund…
 • Redusere utslipp og støy fra skip ved å tilby landstrøm…
 • Arkeologiske utgravninger viser et rikt liv på Grøtsund 11 000 år f.Kr…
 • Skape glede og stolthet blant barn og unge i nabolaget…
 • Kunnskapsshow for ungdommer, Energy on the Loose…
 • Etablering av Tromsø internasjonal skole…
 • Les mer >>

Personvernerklæring

Historie

 • Havnekommisjonen i Tromsø ble oppnevnt i 1827
 • Les mer >>

Årsrapporter

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler