Tromsø Havn kai 25 i Breivika

Om oss

Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, et viktig logistikknutepunkt i nord og en av landets største cruisehavner.

Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Raske fakta

 • 2 100 meter med kai
 • 8 738 skipsanløp i året
 • 1,2 millioner tonn lastet og losset gods
 • 1 million passasjerer
 • 2 000 mål areal
 • 34 500 m2 med kontor- og lagerbygg
 • 100 bedrifter er etablert på våre havneområder
 • Se statistikker >>

Samfunnsansvar

 • Sjøveien er miljøveien…
 • Optimal energibruk på den nye havneterminalen…
 • Norges største sjøbaserte miljøprosjekt, Rent Tromsøysund…
 • Redusere utslipp og støy fra skip ved å tilby landstrøm…
 • Arkeologiske utgravninger viser et rikt liv på Grøtsund 11 000 år f.Kr…
 • Skape glede og stolthet blant barn og unge i nabolaget…
 • Kunnskapsshow for ungdommer, Energy on the Loose…
 • Etablering av Tromsø internasjonal skole…
 • Les mer >>

Historie

 • Havnekommisjonen i Tromsø ble oppnevnt i 1827
 • Les mer >>

Personvernerklæring

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler