Hverdagen Breivika

Statistikk

Skipsanløp

Anløp 2014
2015
2016 2017     2018
2019
 Innenriks 6 161 6 518 6 890 6 854 6 916 6 857
 Utenriks 1 700 1 690 1 739 1 761 1 822 1 990
Sum 7 861
8 208
8 629  8 615  8 738
8 847
Brutto tonnasje 18 976 391 19 510 542 19 473 479 20 666 310 22 452 937 22 907 730

 Anløp, etter skipstype

Skipstype  2017  2018  2019
Lasteskip  872  914  965
Bulkskip 1 010 1 142  821
Tankskip  164  223  264
Hurtigruter  717  722  725
Hurtigbåter 1 596 1 622 1 580
Cruiseskip  103  126  127
Fiskefartøy 3 037 2 770 2 956
Redningsfartøy  31  59  46
Orlogsfartøy  144  129  111
Stats- og forskningsfartøy  134  122  141
Offshore  78  54  40
Fritidsbåter  63  30  59
Andre fartøy  666  825  1 012

Cruisetrafikk

2015  2016   2017 2018
2019
Antall anløp 104 91 103 119 129
Antall passasjerer 111 190 102 495 125 455 142 348 154 862
Brutto tonnasje 4 407 335 4 029 983 4 804 084 5 793 437 6 141 401

Godstrafikk, etter varetype

Varetype 2016  2017  2018
2019
Olje 340 584 317 541 448 358 373 274
Fisk 375 669 419 146 396 829 358 776
Sand, stein, asfalt 270 281 213 186 172 439 208 367
Stykkgods 345 265 268 446 268 074 320 043
Godsmengde, tonn 1 331 798  1 218 319  1 285 700
1 260 460

 

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler