Hverdagen Breivika

Statistikk

Anløp 2014-2016

Anløp 2014 2015   2016
 Innenriks 6 161 6 518 1 739
 Utenriks  1 700 1 690 6 890
 Ant anløp totalt  7 861 8 208  8 629 
 Brt totalt  18 976 391 19 510 542 19 473 479

 Antall anløp etter skipstype 2014-2016

Skipstype  2014  2015  2016 
Lastefartøy  1 854 1874 2085
Hurtigruter 695 712 715
Hurtigbåter 1 620 1 612 1640
Cruiseskip 112 104 92
Fiskefartøy 2 533 2 979 3036
Redningsfartøy 73 55
Orlogsfartøy 133 131
Stats-/forskningsfartøy 132 103 109
Offshorefartøy 30 27 79
Fritidsbåter 150 102 114
Andre fartøy 735 695 760
Ant skip totalt 7 861  8 208  8629 

Cruisestatistikk 2011-2016

2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Ant anløp 82 112 104 112 104 91
Ant passasjerer 75 002 105 490 108 681 111 631 111 190 102 495
Brt 2 976 606 4 251 554 4 421 071 4 404 942 4 407 335 4 029 983

Godsmengder etter varetyper 2014-2016

Varegruppe 2014  2015  2016 
Olje  281 357 293 482 340 584
Fisk  389 650 320 571 375 669
Sand, stein, asfalt 235 742 194 182 270 281
Stykkgods 137 196 222 174 345265
Antall tonn totalt  1 043 945 1 030 409  1 331 798 

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler