Hverdagen Breivika

Statistikk

Skipsanløp

Anløp 2016 2017     2018
2019
2020
 Innenriks 6 890 6 854 6 916 6 857 6 320
 Utenriks 1 739 1 761 1 822 1 990 1 619
Sum 8 629  8 615  8 738
8 847
7 939
Brutto tonnasje 19 473 479 20 666 310 22 452 937 22 907 730 12 666 928

 Anløp, etter skipstype

Skipstype  2017  2018  2019
2020
Lasteskip  872  914  965 889
Bulkskip 1 010 1 142  821 704
Tankskip  164  223  264 281
Hurtigruter  717  722  725 314
Hurtigbåter 1 596 1 622 1 580 1 291
Cruiseskip  103  126  127 18
Fiskefartøy 3 037 2 770 2 956 3 256
Redningsfartøy  31  59  46 92
Orlogsfartøy  144  129  111 141
Stats- og forskningsfartøy  134  122  141 117
Offshore  78  54  40 82
Fritidsbåter  63  30  59 87
Andre fartøy  666  825  1 012 667

Cruisetrafikk

2016 2017 2018 2019 2020
Ant anløp 91 103 119 129 18
Ant passasjerer 102 495 125 455 142 348 154 862 12 370
Brutto tonn 4 029 983 4 804 084 5 793 437 6 141 401 641 836

Godstrafikk, etter varetype

Varetype 2016 2017 2018 2019 2020
Olje 340 584 317 541 448 358 373 274 352 093
Fisk 375 669 419 146 396 829 358 776 416 784
Sand, stein, asfalt 270 281 213 186 172 439 208 367 295 936
Stykkgods 345 265 268 446 268 074 320 043 104 905
Totalt antall tonn 1 331 798  1 218 319  1 285 700
1 260 460 1 169 718

 

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler