Hverdagen Breivika

Statistikk

Anløp 2016-2018

Anløp 2016 2017     2018
 Innenriks 6 890 6 854 6 916
 Utenriks 1 739 1 761 1 822
 Ant anløp totalt 8 629  8 615  8 738
 Brt totalt 19 473 479 20 666 310 22 452 937

 Antall anløp etter skipstype 2016-2018

Skipstype  2016  2017  2018 
Lastefartøy 2 085 2 046 2 279
Hurtigruter 715 717 722
Hurtigbåter 1 640 1 596 1 622
Cruiseskip 92 103 119
Fiskefartøy 3 036 3 037 2 770
Stats-/forskningsfartøy 109 134 122
Offshorefartøy 79 78 54
Fritidsbåter 114 63 30
Andre fartøy 760 841 825
Ant skip totalt 8 629  8 615  8 738 

Cruisestatistikk 2012-2018

2015  2016   2017 2018
Ant anløp 104 91 103 119
Ant passasjerer 111 190 102 495 125 455 142 348
Brt totalt 4 407 335 4 029 983 4 804 084 5 793 437

Godsmengder etter varetyper 2016-2018

Varegruppe 2016  2017  2018
Olje 340 584 317 541 448 358
Fisk 375 669 419 146 396 829
Sand, stein, asfalt 270 281 213 186 172 439
Stykkgods 345 265 268 446 268 074
Antall tonn totalt 1 331 798  1 218 319  1 285 700

 

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler