Hverdagen Breivika

Statistikk

Anløp 2015-2017

Anløp 2015   2016 2017  
 Innenriks 6 518 6 890 6 854
 Utenriks 1 690 1 739 1 761
 Ant anløp totalt 8 208  8 629  8 615 
 Brt totalt 19 510 542 19 473 479 20 666 310

 Antall anløp etter skipstype 2015-2017

Skipstype  2015  2016  2017 
Lastefartøy 1 874 2 085 2 046
Hurtigruter 712 715 717
Hurtigbåter 1 612 1 640 1 596
Cruiseskip 104 92 103
Fiskefartøy 2 979 3 036 3 037
Stats-/forskningsfartøy 103 109 134
Offshorefartøy 27 79 78
Fritidsbåter 102 114 63
Andre fartøy 695 760 841
Ant skip totalt 8 208  8 629  8 615 

Cruisestatistikk 2012-2017

2012  2013  2014  2015  2016   2017
Ant anløp 112 104 112 104 91 103
Ant passasjerer 105 490 108 681 111 631 111 190 102 495 125 455
Brt 4 251 554 4 421 071 4 404 942 4 407 335 4 029 983 4 804 084

Godsmengder etter varetyper 2015-2017

Varegruppe 2015  2016  2017 
Olje 293 482 340 584 317 541
Fisk 320 571 375 669 419 146
Sand, stein, asfalt 194 182 270 281 213 186
Stykkgods 222 174 345265 268 446
Antall tonn totalt 1 030 409  1 331 798  1 218 319 

 

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler