Hverdagen Breivika

Statistikk

Anløp 2011-2015

Anløp 2011 2012 2013 2014 2015   2016
 Innenriks 6 002 6 181 6 164 6 161 6 518 1 739
 Utenriks  1 849   1 888  1 840  1 700 1 690 6 890
 Ant anløp totalt  7 851  8 069  8 004  7 861 8 208  8 629 
 Brt totalt  16 914 000  19 297 080  19 388 771  18 976 391 19 510 542 19 473 479

 Antall anløp etter skipstype 2011-2015

Skipstype  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Lastefartøy 12 098  12 081 12 011  1 854 1874 2085
Hurtigruter 670 702 692 695 712 715
Hurtigbåter 1 890  1 873 1 716 1 620 1 612 1640
Cruiseskip 82  112 104 112 104 92
Fiskefartøy 2 282  2 376 2 524 2 533 2 979 3036
Redningsfartøy 64  76 68 73 55
Orlogsfartøy 129 148 102 133 131
Stats-/forskningsfartøy 108 108 117 132 103 109
Offshorefartøy 29 26 36 30 27 79
Fritidsbåter 72 108 114 150 102 114
Andre fartøy 620 683 690 735 695 760
Ant skip totalt 7 844  8 069  8 004  7 861  8 208  8629 

Cruisestatistikk 2011-2015

2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Ant anløp 82 112 104 112 104 91
Ant passasjerer 75 002 105 490 108 681 111 631 111 190 102 495
Brt 2 976 606 4 251 554 4 421 071 4 404 942 4 407 335 4 029 983

Godsmengder etter varetyper 2011-2015

Varegruppe 2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Olje  324 217  366 559  299 808  281 357 293 482 340 584
Fisk  484 026  531 366  494 748  389 650 320 571 375 669
Sand, stein, asfalt 419 326 255 918 254 333 235 742 194 182 270 281
Stykkgods 171 129 189 673 174 661 137 196 222 174 345265
Antall tonn totalt  1 398 698  1 343 516  1 223 550  1 043 945 1 030 409  1 331 798 

 

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler