Satsningsområder

Nord-Norges naturressurser danner et godt utgangspunkt for Tromsø Havns framtidige vekst. Langs norskekysten er sjøtransporten avgjørende for å holde hjulene i gang for både norsk industri og norske arbeidsplasser. Vi skal bidra til å få mer gods over fra vei til sjø.

Tromsø Havn har ansvaret for utviklingen av de maritime næringsaktivitetene i Tromsø kommunes sjøområde. Vi skal tilrettelegge for infrastruktur som  kommer næringslivet i nord til gode og være en pådriver til vekst, nyetableringer og innovasjon spesielt innenfor næringene fiskeri, energi, reiseliv/cruise og logistikk.

Fiskeri

Havna i Tromsø er en av Norges største fiskerihavner. I 2017 hadde vi 3 037 anløp av fiskerfartøy og det ble lastet og losset nesten 419 000 tonn fisk i kommunen. En god servicenæring  og infrastruktur gjør Tromsø til en attraktiv havn for fiskeflåten. For å øke mottakskapasiteten og videreutvikle havnas posisjon som en av landets største fiskerihavner utvikler vi ei ny fiskerihavn i Breivika nord.

Energi

Tromsø har strategisk beliggenhet i forhold til olje- og gassfelt både i nordlige Norskehavet og Barentshavet. Byen har god infrastruktur og gode flyforbindelser. Vårt mål er å være den foretrukne havn for hele energisektoren i nord og beslektet industri. Vi har derfor bygd ei 130 meter lang kai med 22 meter dybde, Ro-ro rampe og et logistikkareal på 90 000 m2 på Grøtsund.

Reiseliv/cruise

I 2017 hadde Tromsø 103 cruiseanløp og vi er dermed den 7. største cruisedestinasjon i Norge målt i antall anløp og den 10. største målt i antall passasjerer. Vi har de siste årene hatt cruiseskip på besøk i 8-10 av årets 12 måneder. Tromsø er en pulserende by som tilbyr flere store og gode attraksjoner. I tillegg har byen et mangfold av mindre aktivitetstilbydere. Tromsø Havn skal bidra til at cruisedestinasjonen styrkes og sammen med  Cruise Norway og Cruise Northern Norway and Svalbard markedsfører vi mulighetene byen, regionen og landet har å by på.

Logistikk

Tromsø er den største byen og et logistikknutepunkt i det arktiske Norge. Alle de store nasjonale transport- og logistikkselskapene har terminaler i her. Totalt ble det lastet og losset over 1,2 millioner tonn gods i Tromsø i 2017. Tromsø Havn skal utvikle infrastruktur og tjenester som optimaliserer bruken av havna. Vi bygger derfor en ny passasjerterminal på Prostneset .

Brosjyrer

Brosjyrer innen de ulike satsningsområdene >>

Se vår film

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler