Utbygging

Passasjerterminal på Prostneset

Prostneset er et knutepunkt i Tromsø sentrum. Her er det ankomst og avreise for hurtigbåter, hurtigruter og distriktbusser. Rundt 1 million passasjerer reiser over Prostneset per år.

Les om Tromsø Havn Prostneset:  Prostneset.no

Kontakt:
Tromsø Havn: 77 66 18 50 | adm@tromso.havn.no

Ny fiskerihavn i Breivika

Modell Breivika NordFiskefartøy er den fartøygruppen som oftest besøker Tromsø. Norske og russiske fartøy utgjør en betydelig andel av disse anløpene. Fisk er også den varetypen som det lastes og losses mest av i kommunen.

Tromsø er en av Norges største fiskerihavner. De senere årene har Tromsø Havn fylt ut et område på rundt 40 mål nord i Breivika. Ei 200 meter lang kai er ferdig og et nytt næringsområde for fiskeri og logistikk er under etablering.

Kontakt:
Harriet Willassen: 91 18 19 65 | hwi@tromso.havn.no
Tromsø Havn: 77 66 18 50 | adm@tromso.havn.no

Grøtsund industrihavn

I 2006 kjøpte vi Grøtsund fort med tanke på å etablere en ny industri- og offshorehavn. Området er på totalt 1 500 mål.

Første byggetrinn på Grøtsund var ferdig høsten 2014 og inkluderer en kai på 130 meter med 22 meter sjødybde, en Ro-Ro-rampe, et logistikkareal på 90 000 m² og en ny vei ned til området.

Området er tilrettelagt for å gjennomføre arealkrevende prosjekter og aktiviteter. Målet er at Grøtsund skal være en sentral forsyningsbase for lagring og transport av varer og utstyr til olje- og gassfelt og fornybare energiprosjekter. Her skal det også tilbys tjenester som reparasjon og vedlikehold på borerigger, fartøy og undervannsutstyr.

Kontakt:
Jørn-Even Hanssen: 92 82 13 49 | jeh@tromso.havn.no
Tromsø Havn: 77 66 18 50 | adm@tromso.havn.no

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler