Illustrasjon Prostneset

Utbygging

Ny passasjerterminal på Prostneset

Prostnese_visualisering_nattbilder mot Torg 1 og kai 6 - uten ramme

Prostneset er et knutepunkt i Tromsø sentrum. Her er det ankomst og avreise for hurtigbåter, hurtigruter og distriktbusser. Rundt 1 million passasjerer reiser over Prostneset per år.

Ny havneterminal, to kontor- og forretningsbygg og nye uteområder er under bygging. Byggestart var i april 2016 og ferdigstillelse er i februar 2018.

Nye Prostneset skal blir attraktivt og  hyggelig både for byens befolkning og de reisende. Her  blir det mange  spennende spisesteder, butikker og arrangementer. Se prospekt Prostneset. Besøk også Prostneset.no

Kontakt:
Heidi Johnsen: 93 41 96 56 | hjo@tromso.havn.no
Tromsø Havn: 77 66 18 50 | adm@tromso.havn.no | Prostneset.no

Ny fiskerihavn i Breivika

Modell Breivika NordFiskefartøy er den fartøygruppen som oftest besøker Tromsø. Norske og russiske fartøy utgjør en betydelig andel av disse anløpene. Fisk er også den varetypen som det lastes og losses mest av i kommunen.

For å øke mottakskapasiteten og videreutvikle Tromsø som en av landets største fiskerihavner utvikler vi en ny fiskerihavn nord i Breivika. Området er ferdig utfylt og vi har bygd ei 100 meter lang kai. Vi er nå i gang med å bygge 100 kaimeter til og målet er at innen årsskiftet 2018/19  er området klart til drift med operativt kai, logistikkareal, frysehotell og lager- og servicebygg.

Kontakt:
Harriet Willassen: 91 18 19 65 | hwi@tromso.havn.no
Tromsø Havn: 77 66 18 50 | adm@tromso.havn.no

Ny industri- og offshorehavn på Grøtsund

Closeup6I 2006 kjøpte vi Grøtsund fort med tanke på å etablere en ny industri- og offshorehavn. Området er på totalt 1 500 mål.

Første byggetrinn på Grøtsund var ferdig høsten 2014 og inkluderer en kai på 130 meter med 22 meter sjødybde, en Ro-Ro-rampe, et logistikkareal på 90 000 m² og en ny vei ned til området.

Området er tilrettelagt for å gjennomføre arealkrevende prosjekter og aktiviteter. Målet er at Grøtsund skal være en sentral forsyningsbase for lagring og transport av varer og utstyr til olje- og gassfelt og fornybare energiprosjekter. Her skal det også tilbys tjenester som reparasjon og vedlikehold på borerigger, fartøy og undervannsutstyr.

Kontakt:
Heidi Johnsen: 93 41 96 56 | hjo@tromso.havn.no
Tromsø Havn: 77 66 18 50 | adm@tromso.havn.no

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler