Verdier

Visjon

Vi bygger for den arktiske framtiden

Mål

Eiernes verdier skal ivaretas og økes gjennom driftsmessige forbedringer og ved å bruke foretakets kompetanse til å utvikle attraktiv infrastruktur og tjenester for brukerne, næringslivet og samfunnet som bidrar til at Norge, Nord-Norge og Tromsø blir nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige i nordområdene.

Strategi

Høsten 2019 vedtok havnestyret Strategisk styringsdokument 2020-2032.

Etikk

Vi legger stor vekt på å ha en høy etisk standard. Vi forventer at våre samarbeidspartnere skal ha en etisk standard som er sammenfallende med vår.

Verdier

Våre verdier uttrykker drivkraften i Tromsø Havn på sitt beste. Verdiene er kjernen i vårt styrings- og ledelsessystem. De veileder oss i hvordan vi arbeider, opptrer og samarbeider.

Modig

 • Være ambisiøs og stimulerer til innovative løsninger
 • Stille krav til hverandre og være en pådriver til forretningsutvikling
 • Være forutseende og utnytte muligheter
 • Våge det ukjente og utfordre tradisjonelt tankesett
 • Forstå og håndtere risiko

Omtenksom

 • Drive samfunnsansvarlig forretningsdrift
 • Skape verdier og la så mange som mulig nyte godt av fordelene
 • Forebygge ulykker
 • Vise respekt, gjøre hverandre bedre og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Handle innenfor loven og våre egne etiske retningslinjer

Troverdig

 • Vise engasjement, utholdenhet og gjennomføre som lovet
 • Være sannferdige og opptre med integritet
 • Kommunisere presist, gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger
 • Drive målrettet kompetanseutvikling og kompetanseheving
 • Innhente informasjon som gir grunnlag for gode beslutninger

Vedtekter

Vedtektene for Tromsø Havn KF ble fastsatt av kommunestyret i Tromsø 26.04.2017.

Tromsø Havn – Vedtekter

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler