Forskrifter

Ordensforskrift

Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner i Tromsø kommune, Troms fylke.

Levering av avfall

Tromsø Havn har mottaksordning for avfall og lasterester fra skip i henhold til Forurensningsforskriften.

Byggesøknader i sjø

Skal du legge ut flytebrygge, etablere kai, fylle ut i sjø, legge ut vann- og avløpsledninger, eller annet som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdet må det søkes om tillatelse.

Søknaden sendes både til :
Tromsø Havn KF og Tromsø kommune for behandling.

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler