Forsyning

Vi har etablert mottak for skipsavfall, leverer ferskvann, tilbyr tilkobling til landstrøm og bunkring ved våre kaier.

Kontakt:
Havnevakta | 91 10 74 44 | havnevakta@tromso.havn.no

Skipsavfall

Tromsø Havn har etablert mottak av skipsavfall.

Mottakene er inndelt i grupper:

  1. Små og store miljøstasjoner i havneområdet for kildesortert avfall beregnet på godsfartøy, fiskefartøy og fritidsbåter.
  2. Mindre mengder farlig avfall kan leveres ved spesielle mottaksstasjoner i havneområdet. Ved større  mengder vil det bli sendt ut container/tankbil.
  3. Ved anløp av cruiseskip vil renovatør være tilstede og motta avfallet direkte.
  4. Avhenting av oljeavfall, lasterester og kloakk må bestilles særskilt.

Miljøstasjonene er avmerket på våre kart.

Kontakt:
Havnevakta | 91 10 74 44 | havnevakta@tromso.havn.no

Ferskvann

Vi leverer ferskvann ved våre kaier med en vannkapasiteten er opptil 100 m³/t.

Landstrøm

Vi tilbyr tilkobling til landstrøm, 220V/400V.

Bunkers

Bunkring ved våre kaier er via bil eller båt.
Bunkersanlegg i Tromsø: Bunkeroil,  Shell Norge og Uno-X.

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler