Forsyning

Vi har etablert mottak for skipsavfall, leverer ferskvann, tilbyr tilkobling til landstrøm og bunkring ved våre kaier.

Kontakt:
Havnevakta | 911 07 444 | havnevakta@tromso.havn.no

Landstrøm

Vi leverer tilkobling til landstrøm med ulik spenning, frekvens og styrke, samt ulik type kabling og tilkobling. Se oversikt i våre kart, eller ta kontakt for detaljer.

Ferskvann

Vi leverer ferskvann ved våre kaier med en vannkapasiteten er opptil 100 m³/t.

Bunkers

Bunkring ved våre kaier er via bil eller båt.
Bunkersanlegg i Tromsø: Bunkeroil,  Shell Norge og Uno-X.

Skipsavfall

Tromsø Havn har etablert mottak av skipsavfall.

Mottakene er inndelt i grupper:

  1. Små og store miljøstasjoner i havneområdet for kildesortert avfall beregnet på godsfartøy, fiskefartøy og fritidsbåter.
  2. Mindre mengder farlig avfall kan leveres ved spesielle mottaksstasjoner i havneområdet. Ved større  mengder vil det bli sendt ut container/tankbil.
  3. Ved anløp av cruiseskip vil renovatør være tilstede og motta avfallet direkte.
  4. Avhenting av oljeavfall, lasterester og kloakk må bestilles særskilt.

Miljøstasjonene er avmerket på våre kart.

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler