Skjema og priser

Ordensforskrift

Forskrift om orden i og bruk av farvann og havner i Tromsø kommune, Troms fylke.

Levering av avfall

Tromsø Havn har mottaksordning for avfall og lasterester fra skip i henhold til Forurensningsforskriften.

Byggesøknader i sjø

Skal du legge ut flytebrygge, etablere kai, fylle ut i sjø, legge ut vann- og avløpsledninger, eller annet som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdet må det søkes om tillatelse.

Søknaden sendes både til :
Tromsø Havn KF og Tromsø kommune for behandling.

Priser og forretningsbetingelser

Priser og forretningsbetingelser gjeldende fra og med 1/1-2019:

Kalkulator for skipsavgift

Anløpsavgift og kaivederlag beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje (BT) i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 1969. Dersom fartøyet ikke har gyldig målebrev, fastsetter havnemyndighetene tonnasje etter skjønn.

Kalkulator for 2019

Foreløpig kalkulator for 2020

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler