Adgang til havna

Breivika havneterminal

Breivika havneterminal er et sikret område med regulert adgangskontroll.

Næringsdrivende som har aktivitet i Breivika havneterminal kan få automatisk tilgang til innkjøring via LPR skiltgjenkjenningssystem. Besøkende får adgang ved å kontakte havnevakta på forhånd eller ved ankomst.

Kontakt
Havnevakta | 91 10 74 44 | havnevakta@tromso.havn.no

ISPS områder i sentrum, Breivika, Grøtsund

ISPS (International Ship and Port facility Security code) områder gjelder for fartøy med ISSC sertifikat og er strengt adgangsbegrensede.

Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på området eller om bord på skipet. Kontroll og identifikasjon gjelder også for leverandører, service-personell og andre som betjener skipet.

Adgang til ISPS områder

  • Besøkende til fartøyet meldes til havnevakta av skipet/representant for skipet.
    Kontakt:
    Havnevakta | 91 10 74 44 | havnevakta@tromso.havn.no
  • Bedrifter som trenger forhåndsgodkjenning til ISPS områder i Tromsø Havn.
    Kontakt:
    Tor-Egil Seglsten | 47 89 60 55 | tse@tromso.havn.no

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler