Kjørerute

Prostneset/sentrum

  • 4 km fra Tromsø lufthavn, Langnes
  • Kjør mot sentrum av Tromsø for å komme til Prostneset/sentrum

Breivika

  • 4 km fra Tromsø lufthavn, Langnes
  • Fra sentrum kjør 4 km mot nord
  • Fra fastlandet, følge E8 gjennom Tromsøysundtunellen

Grøtsund

  • 18 km fra Tromsø lufthavn, Langens
  • Fra sentrum kjør til fastlandet og fortsett 14 km nordover
  • Fra E8 kjør nordover til rundkjøringen med Tromsøysundtunellen og videre rett fram på Fylkesvei 53                                                                                       

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler