Navigasjon

Værstasjon

Tromsø Havn  har montert værstasjon på Grøtsund. Vi planlegger også å sette opp værstasjoner i Breivika og i sentrum.
Værstasjon Grøtsund

Sjøkart

Norsk sjøkart nr. 87 og 466.

Innseilinger

Det er flere innseilingsmuligheter til våre havneområder: via Rystraumen, Kvalsundet, Langsundet eller Grøtsundet.
Kart >>

Bestemmelser for passering under Tromsøbrua

  • Seilåpningen har en fri høyde på 36,5 meter over høyeste tidevann og en bredde på 60 meter mellom fenderverkene.
  • Ved passering av Tromsøbrua skal møtende fartøy forholde seg som bestemt i Sjøveisreglene §41.
  • Det er ikke tillatt å passere hverandre i seilåpningen.

Bestemmelser for passering under Sandnessundbrua

  • Seilåpning har en fri høyde på 41 meter over høyeste tidevann og en bredde på 120 meter mellom fenderverkene.
  • Seilåpningen er markert med grønn lanterne på østre fenderverk, rød lanterne på vestre fenderverk og hvit lanterne på midtspennet. Alle viser fast lys over 180°. Midtspennets søyler er flombelyst.
  • Ved passering av Sandnessundbrua skal møtende fartøy forholde seg som bestemt i Sjøveisreglene §41. Det er ikke tillatt å passere hverandre i seilåpningen.

Los

Lostjenester bestilles av Lødingen Losstasjon.
Kontakt: 76 98 68 10 / VHF kanal: 13/16 / pilot.lodingen@kystverket.no

Print

Nyhetsarkiv

Gnist - web som funkler